Artikel 23 is een vergunning waarmee u de btw kunt verleggen. Importeert u goederen van buiten de Europese Unie? Dan moet u direct BTW betalen bij binnenkomst, dit gebeurd door middel van het inklaren van de goederen. Zie invoerdocument. Met de vergunning "Artikel 23" wordt de BTW verlegd naar uw kwartaalaangifte. Hierdoor hoeft de douaneagent niet meer de BTW af te dragen bij het inklaren van de goederen, maar gebeurd dit door u of uw accountant bij de kwartaalaangifte. De vergunning "Artikel 23" heeft grote voordelen, aangezien u hierdoor een liquiditeitsvoordeel (21% of 9%) heeft. Daarnaast hoeft ook de douaneagent niet meer de BTW voor te schieten en dit niet meer met u af te rekenen.

Wilt u ook de vergunning Artikel 23 BTW Verlegd aanvragen? Uw accountant of boekhouder kan u hierbij helpen. Meer informatie over BTW verlegd is te vinden op de website van de douane. Op de website van de douane is ook te zien aan welke voorwaarden u moet voldoen om de vergunning Artikel 23 BTW verlegd te krijgen.

Referenties