Goederen importeren? U heeft importdocumenten nodig

Bij de invoer van producten moet u importdocumenten kunnen overleggen. Daarmee doet u aangifte bij de douane. Door deze aangifte te doen, en door de eventuele belastingen en invoerrechten te betalen, zorgt u dat de goederen in het vrije goederenverkeer terechtkomen. De invoeraangifte gebeurt digitaal. AH Customs kan uw invoerdocument opmaken.

Als u beschikt over de juiste douanedocumenten, verlopen de formaliteiten rondom uw import zo soepel mogelijk. Wij kennen de regelgeving en weten welke documenten voor uw zending nodig zijn. AH Customs is uw betrouwbare partner bij de afwikkeling van douaneformaliteiten.

AH Customs ondersteunt u bij de invoer van producten:
 • Opmaak van het importdocument.
 • Betaling van de invoerrechten en de BTW aan de douane via AH Customs.
 • Wij adviseren over de oorsprongsdocumenten die u nodig heeft.
 • Valt uw aangifte in de controle? Wij regelen de controle door de douane en beperken het oponthoud.

Met de juiste importdocumenten bespaart u tijd en geld

Schakel AH Customs op tijd in wanneer u besluit om goederen te importeren. Een goede voorbereiding scheelt oponthoud (en kosten) bij de douane. Voordat u goederen gaat importeren, kan AH Customs u adviseren over de oorsprongsdocumenten die u kunt aanvragen in het land van herkomst. De oorsprong van de goederen bepaalt of u de goederen mag importeren naar Nederland. Daarnaast zorgt het juiste oorsprongsdocument ervoor dat u minder, of soms zelfs geen invoerrechten hoeft te betalen wanneer u de goederen in het vrije verkeer brengt.

Wilt u vast weten wat wij van u gaan vragen om het importdocument op te kunnen maken?

Factuur

Gegevens die op uw handelsfactuur moeten staan om te voldoen voor import naar landen in Europa:

 • Leveringsvoorwaarden
 • Land van oorsprong, per product
 • Goederenomschrijving en goederencodes

Paklijst

Welke gegevens moeten terug te vinden zijn op de paklijst?

 • De verpakkingseenheid, aantal colli per product
 • Bruto en netto gewicht per product of goederencode

Machtiging Directe Vertegenwoordiging

AH Customs moet van elke klant waar een importdocument voor opgemaakt wordt gemachtigd zijn. Deze machtiging is verplicht vanuit de douane, hierdoor kan AH Customs aangifte doen namens u. Naast de machtiging Directe Vertegenwoordiging hebben wij ook het uittreksel nodig van de KvK.

Naast de factuur, paklijst en de machtiging directe vertegenwoordiging heeft AH Customs nog het volgende nodig:

 • Locatie waar de goederen staan op het moment van de aangifte
 • vrachtbrief (CMR, AWB of de B/L)
 • Voorafgaande regeling
 • Containernummer (Indien van toepassing)
 • Oorsprongsdocument (Indien van toepassing)

De douane bepaalt hoe uw aangifte valt

De douane krijgt elektronisch melding van uw aangifte en bepaalt hoe uw aangifte valt.Een aangifte kan wit, oranje of rood vallen.

 • Valt uw aangifte wit, dan is de lading zonder voorbehoud goedgekeurd en kan direct getransporteerd worden.
 • Valt uw aangifte oranje, dan volgt een aanvraag om extra gegevens aan te leveren. Daarmee doet de douane een extra controle om te bepalen of zij akkoord gaan met de aangifte.
 • Valt uw aangifte rood, dan komt de douane de goederen bekijken en controleren op de plek waar de producten zich bevinden. Valt uw aangifte oranje of rood, dan zal AH Customs u helpen de goederen zo snel mogelijk vrij te krijgen.

Referenties