Wat is een EUR 1 certificaat?

Als u overweegt te exporteren naar een land dat een handelsovereenkomst heeft met de EU, dan is het verstandig om te weten wat een EUR 1 certificaat is. De EUR1 is een certificaat inzake goederenverkeer (een certificaat van oorsprong) waarvoor u een preferentieel recht (meestal nul) moet claimen wanneer u goederen verplaatst tussen de EU en de landen op de lijst met overeenkomsten.

Waarom heeft u een EUR.1 certificaat nodig?

Een EUR1 certificaat is niet vereist, maar het is vaak zinvol om een EUR1 certificaat aan te vragen. Een EUR1 certificaat moet bij het douanekantoor van het ontvangende land worden ingediend om van een verlaagd tarief (meestal nul) te kunnen profiteren. Als u geen EUR 1 certificaat aanlevert, betaald u de standaard invoerrechten. Dat is natuurlijk zonde van uw geld. Daarom verzorgt AH customs de aanvraag van het EUR.1 Certificaat voor u.

Hoe krijgt u een EUR.1 certificaat?

U kunt een EUR.1 certificaat aanvragen bij AH Customs. Voor import moet uw leverancier een EUR1 certificaat, van de verzending, ontvangen van de douane. U moet een bewijslast bij uw EUR1-aanvraag aanleveren. Dit zijn ondersteunende documenten. Op basis van uw situatie verschillen deze ondersteunde documenten. Koopt u de producten in bij derden of produceert u de producten zelf? Zo zijn er voor machines, kwekers, en auto’s andere documenten nodig. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Vraag dan nu uw EUR.1 certificaat aan.

Moet ik het EUR.1 certificaat bewaren?

Nee, u hoeft het EUR.1 certificaat niet zelf te bewaren. Het EUR.1 certificaat gaat namelijk met de zending mee naar het van bestemming en wordt daar 7 jaar bewaard.

Welke landen hebben een vrijhandelsovereenkomst met de EU?

De kamer van koophandel heeft een uitgebreid document opgesteld waar u exact kunt lezen met welke landen Nederland een tweezijdige vrijhandelsovereenkomst heeft. Dit document treft u hier. De kamer van koophandel heeft een belangrijke rol in het controleren van uw EUR 1 certificaat. De kamer van koophandel keurt uw EUR.1 certificaat. AH customs beoordeelt uw aanvraag op compleetheid en adviseert u zodat u geen herkeuring hoeft te ondergaan, waardoor u kosten en tijd bespaart.

Wat voor soort goederen worden gedekt met een EUR1 certificaat?

Om in aanmerking te komen, moeten de goederen van oorsprong zijn uit de EU of zijn vervaardigd in een land met een handelsovereenkomst met de EU. U moet hiervan het bewijs leveren, zoals documentatie met betrekking tot de productie van de goederen en de oorsprong van materialen.

Hoe krijgt u een EUR.1 certificaat?

Als u handelaar bent en u koopt de goederen binnen de EU, dan kan een Leveranciersverklaring van Niet-Prefentiële oorsprong voldoende zijn.

Als u handelaar bent en u koopt de goederen buiten de EU, dan kan een Certificaat van oorsprong uit het betreffende land als bewijs dienen of een leveranciersverklaring.

Wat heeft AH Customs nodig om een EUR1 certificaat voor u op te maken?

Eenmalige of doorlopende machtiging (Inclusief uittreksel KvK)

Bewijslast*

Handelsfactuur

Paklijst

Welke opties biedt AH Customs bij het aanvragen van het EUR1 certificaat?

Optie 1: U stuurt alle bescheiden naar AH Customs. AH Customs verzorgt de volledige aanvraag, print het certificaat en stuurt het u toe.

Optie 2: Vul het oorsprongsdocument volledig in: een specialist van AH Customs controleert of de aanvraag correct is, verzorgt de datacommunicatie met de KvK, print het certificaat en stuurt het u toe.

Optie 3: Maak zelf uw CvO: AH Customs verzorgt alleen de datacommunicatie met de KvK, print het certificaat en stuurt het u toe.

Referenties

GRATIS Blanco formulieren bij Software Oorsprongsdocumenten

04 november 2019

Wij zijn verhuisd!

27 september 2019

Exporteert u naar Turkije?

03 juni 2019