Goederen exporteren naar Turkije? U heeft een ATR Certificaat nodig

Het ATR Certificaat is een herkomstdocument. U heeft deze nodig voor het exporteren van goederen naar Turkije. Dit ATR Certificaat kan alleen worden aangevraagd voor goederen die in het vrije verkeer in de EU zijn. De goederen hoeven niet in de EU geproduceerd te zijn. Met een ATR Certificaat kunt u korting of vrijstelling krijgen op de invoerrechten in Turkije.

Wanneer kan ik een ATR Certificaat aanvragen?

Om een ATR Certificaat te kunnen aanvragen moet de herkomst van de goederen Europees zijn. LET OP, de goederen mogen bij het ATR-Certificaat dus ook buiten de Europese Unie zijn geproduceerd. Als de goederen zich in Europa in het vrije verkeer bevinden kan u het ATR-document aanvragen. in tegenstelling tot het EUR.1 Certificaat kunt u dus ook het ATR Certificaat aanvragen als de goederen buiten de Europese Unie zijn geproduceerd.

Door wie wordt een ATR Certificaat goedgekeurd?

Het ATR Certificaat wordt opgemaakt door AH Customs. Na de opmaak van het ATR Certificaat moet het ATR document nog worden afgestempeld in Nederland door de douane. Voor het afstempelen moet ook het uitvoerdocument en de factuur mee naar de douane.  AH Customs kan uw ATR en uitvoerdocument opmaken, maar ook het afstempelen bij de douane verzorgen wij, daarna versturen wij het originele exemplaar per post naar u toe.

Certificaat van Oorsprong

Naast het ATR Certificaat en het uitvoerdocument, wil de ontvangende partij in Turkije steeds vaker ook een Certificaat van Oorsprong. Ook dit Certificaat kunt u bij AH Customs aanvragen.

Wilt u vast weten wat wij van u gaan vragen om het ATR Certificaat op te kunnen maken?

Factuur

Gegevens die op uw factuur moeten staan om te voldoen voor export naar landen buiten Europa:

  • Leveringsvoorwaarden (incoterms)
  • Land van oorsprong, per product
  • Goederenomschrijving en goederencodes

Paklijst

Welke gegevens moeten terug te vinden zijn op de paklijst?

  • De verpakkingseenheid, aantal colli per product of goederencode
  • Bruto en netto gewicht per product of goederencode

Machtiging Directe Vertegenwoordiging

AH Customs moet van elke klant waar een ATR document voor opgemaakt wordt gemachtigd zijn. Deze machtiging is verplicht vanuit de douane, hierdoor kan AH Customs namens u het certificaat opmaken. Naast de machtiging Directe Vertegenwoordiging hebben wij ook het uittreksel nodig van de KvK. Download de pdf vast hieronder.

Legalisatie

Wanneer uw factuur en/ of paklijst is gelegaliseerd, geeft dat extra rechtszekerheid in het internationale handelsverkeer. De KvK legaliseert het document dat u aanlevert. Hierdoor weet de ontvanger dat uw handtekening rechtsgeldig is. Vaak wordt een legalisatie in combinatie met een Certificaat van Oorsprong aangevraagd. Informeer bij AH Customs of legalisatie aan te raden is voor uw aanvraag.

Oorsprong of herkomst?

Er is vaak verwarring over de begrippen oorsprong of herkomst.De oorsprong van de goederen ligt in het land waar de producten gemaakt zijn. De herkomst van goederen is afhankelijk van het land waar de producten vandaan komen voorafgaand aan de invoer. Importeert u bijvoorbeeld een in Amerika geproduceerde Auto, vanuit Canada? Dan is de oorsprong van de auto Amerika, maar de herkomst Canada.

Referenties

GRATIS Blanco formulieren bij Software Oorsprongsdocumenten

04 november 2019

Wij zijn verhuisd!

27 september 2019

Exporteert u naar Turkije?

03 juni 2019