Goederen exporteren? U heeft exportdocumenten nodig

Wilt u goederen exporteren naar landen buiten de Europese Unie? Bij de uitvoer van producten heeft u een exportdocument nodig. De uitvoeraangifte gebeurt digitaal. AH Customs verzorgt deze aangifte voor u.

Als u beschikt over de juiste douanedocumenten, verlopen de formaliteiten rondom uw export zo soepel mogelijk. Wij kennen de regelgeving en weten welke documenten voor uw zending nodig zijn. AH Customs is uw betrouwbare partner bij de afwikkeling van douaneformaliteiten.

AH Customs ondersteunt u bij de uitvoeraangifte:
 • Wij maken het uitvoerdocument op en lossen onduidelijkheden vooraf op.
 • Wij zorgen voor een correcte digitale aangifte van uw goederen.
 • Valt uw aangifte in de controle? Wij regelen de controle door de douane en beperken het oponthoud.
 • Verzendt u de goederen in een container via Rotterdam? Wij kunnen uw zending aanmelden in Portbase.
 • Wij melden uw zending af in ECS.
 • Wij helpen u met de juiste oorsprongsdocumenten. Soms is het oorsprongsdocument verplicht in het land van bestemming, soms worden dankzij het oorsprongsdocument de invoerrechten verlaagd of komen deze zelfs op 0 uit.

Wilt u vast weten wat wij van u gaan vragen om het exportdocument op te kunnen maken?

Handelsfactuur

Gegevens die op uw handelsfactuur moeten staan om te voldoen voor export naar landen buiten Europa:

 • Leveringsvoorwaarden (incoterms)
 • Land van oorsprong, per product
 • Goederenomschrijving en goederencodes

Paklijst

Welke gegevens moeten terug te vinden zijn op de paklijst?

 • De verpakkingseenheid, aantal colli per product of goederencode
 • Bruto en netto gewicht per product of goederencode

Machtiging Directe Vertegenwoordiging

AH Customs moet van elke klant waar een uitvoerdocument voor opgemaakt wordt gemachtigd zijn.

Deze machtiging is verplicht vanuit de douane, hierdoor kan AH Customs aangifte doen namens u. Naast de machtiging Directe Vertegenwoordiging hebben wij ook het uittreksel nodig van de KvK. Download de pdf vast hieronder.

Naast de factuur, paklijst en de machtiging directe vertegenwoordiging heeft AH Customs nog het volgende nodig:

 • Laadlocatie
 • Kantoor van uitgang (Indien bekend)
 • Containernummer (Indien van toepassing)

De douane bepaalt hoe uw aangifte valt

De douane krijgt elektronisch melding van uw aangifte en bepaalt hoe uw aangifte valt.Een aangifte kan wit, oranje of rood vallen.

 • Valt uw aangifte wit, dan is de lading zonder voorbehoud goedgekeurd en kan direct getransporteerd worden.
 • Valt uw aangifte oranje, dan volgt een aanvraag om extra gegevens aan te leveren. Daarmee doet de douane een extra controle om te bepalen of zij akkoord gaan met de aangifte.
 • Valt uw aangifte rood, dan komt de douane de goederen bekijken en controleren op de plek waar de producten zich bevinden. Valt uw aangifte oranje of rood, dan helpt AH Customs u om de goederen zo snel mogelijk vrij te krijgen.

Referenties