Wat is een certificaat van oorsprong (CvO)?

Een certificaat van oorsprong is een bewijsstuk dat de oorsprong van de goederen aantoont. Een certificaat van oorsprong wordt ook wel afgekort als CvO. Op basis van een certificaat van oorsprong kan een land beoordelen of u een product mag invoeren en tegen welk tarief. De oorsprong van een product wordt bepaald via oorsprongsnormen die staan in Europese en nationale wetgeving. Bij de bepaling van de oorsprong wordt de Europese Unie beschouwd als één gebied.

Waarom heeft u een certificaat van oorsprong (CvO) nodig?

Door gebruik te maken van een certificaat van oorsprong kunt u in aanmerking voor een vermindering van de invoerrechten of betaalt u helemaal geen invoerrechten meer. Een certificaat van oorsprong wordt door veel landen gevraagd, ieder land kan zo zijn eigen redenen hebben. Enkele veel voorkomende redenen:

- helpen bij het verzamelen van statistische informatie,

- het beheren van de naleving van handelspolitieke afspraken,

- anti-dumping

Aan de hand van een voorbeeld begrijpt u wellicht beter waarom een certificaat van oorsprong belangrijk is voor de overheid. Stel u koopt schoenen uit Italië die u wilt exporteren naar een Aziatisch land. Dat Aziatische land kan dan vragen om een certificaat van oorsprong. Dit kan gedaan worden zodat de markt niet overspoeld wordt met Italiaanse schoenen en de eigen schoen producenten van het land een eerlijke kans hebben.

Welke opties biedt AH Customs bij het aanvragen van een certificaat van oorsprong?

Optie 1: U stuurt alle bescheiden naar AH Customs. AH Customs verzorgt de volledige aanvraag, print het certificaat en stuurt het u toe.

Optie 2: Vul het oorsprongsdocument volledig in: een specialist van AH Customs controleert of de aanvraag correct is, verzorgt de datacommunicatie met de KvK, print het certificaat en stuurt het u toe.

Optie 3: Maak zelf uw CvO: AH Customs verzorgt alleen de datacommunicatie met de KvK, print het certificaat en stuurt het u toe.

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van een certificaat van oorsprong?

Om het Certificaat van Oorsprong aan te vragen heeft u allereerst een factuur en/of paklijst nodig van de zending die u verstuurt.

Als u de goederen zelf geproduceerd heeft, moet u een schriftelijke weergave geven van het productieproces, deze moet u indienen bij de Kamer van Koophandel.

Als u handelaar bent en u koopt de goederen binnen de EU, dan kan een Leveranciersverklaring van Niet-Prefentiële oorsprong voldoende zijn.

Als u handelaar bent en u koopt de goederen buiten de EU, dan kan een Certificaat van oorsprong uit het betreffende land als bewijs dienen of een leveranciersverklaring.

Referenties

GRATIS Blanco formulieren bij Software Oorsprongsdocumenten

04 november 2019

Wij zijn verhuisd!

27 september 2019

Exporteert u naar Turkije?

03 juni 2019