Heeft u een oorsprongsdocument nodig?

U doet internationaal zaken en u heeft oorsprongsdocumenten nodig? AH Customs kent de regelgeving en biedt een uitgebreide service om de oorsprongsdocumenten voor uw goederen te maken.

Certificaat van Oorsprong (CvO)

Bij de douane toont u met het Certificaat van Oorsprong het land van oorsprong aan. De oorsprong van de goederen bepaalt of u de goederen mag importeren in het land van uw bestemming. Daarnaast zorgt het juiste oorsprongsdocument ervoor dat u minder, of soms zelfs geen invoerrechten hoeft te betalen in het land van bestemming. Het is daarom belangrijk om te weten uit welk land van oorsprong de goederen afkomstig zijn.

Wat doet AH Customs voor uw Certificaat van Oorsprong?
  • Wij regelen de aanvraag bij de Kamer van Koophandel.
  • U ontvangt het Certificaat van Oorsprong via de post. Haalt u het liever bij ons op? Ook dat is mogelijk.

EUR1 of EUR-MED document

Met een EUR1 of EUR-MED document kunt u korting of vrijstelling krijgen op de invoerrechten in het land van bestemming. Een EUR1 of EUR-MED document is niet verplicht. Maar het document kan u of uw afnemer in sommige gevallen veel voordeel opleveren. Hoe hoger de invoerrechten in het land van bestemming zijn, hoe meer voordeel u hiervan kunt hebben.

Factuurverklaring

Voor goederen tot €6000,- kan een factuurverklaring voldoende zijn om korting of vrijstelling op de invoerrechten in het land van bestemming te krijgen. Voor goederen boven €6000,- is een EUR1 of EUR-MED document nodig. Let op dat een EUR1 of EUR-MED alleen aangevraagd kan worden als uw producten in Europa zijn geproduceerd.

Wat doet AH Customs voor uw EUR1 of EUR-MED document?
  • Wij regelen de aanvraag bij de Kamer van Koophandel.
  • Wij regelen het afstempelen bij de douane.
  • U ontvangt het EUR1 of EUR-MED document via de post. Haalt u het liever bij ons op? Ook dat is mogelijk.

ATR Certificaat

Een ATR Certificaat is een herkomstdocument dat u nodig hebt voor het exporteren van goederen naar Turkije. Dit geldt voor goederen die al aanwezig zijn in het vrije verkeer in de EU. De goederen hoeven niet in de EU geproduceerd te zijn. Met een ATR document kunt u korting of vrijstelling krijgen op de invoerrechten in Turkije.

Wat doet AH Customs voor uw ATR Certificaat?
  • Wij stempelen het ATR certificaat af bij de douane.
  • U ontvangt het ATR certificaat via de post. Haalt u het liever bij ons op? Ook dat is mogelijk.

Legalisatie

Wanneer uw factuur en/ of paklijst is gelegaliseerd, geeft dat extra rechtszekerheid in het internationale handelsverkeer. De KvK legaliseert het document dat u aanlevert. Hierdoor weet de ontvanger dat uw handtekening rechtsgeldig is. Vaak wordt een legalisatie in combinatie met een Certificaat van Oorsprong aangevraagd. Informeer bij AH Customs of legalisatie aan te raden is voor uw aanvraag.

Oorsprong of herkomst?

Er is vaak verwarring over de begrippen oorsprong of herkomst.De oorsprong van de goederen ligt in het land waar de producten gemaakt zijn. De herkomst van goederen is afhankelijk van het land waar de producten vandaan komen voorafgaand aan de invoer. Importeert u bijvoorbeeld een in Amerika geproduceerde Auto, vanuit Canada? Dan is de oorsprong van de auto Amerika, maar de herkomst Canada.

Referenties

Export met EUR1 Certificaat

11 december2020

Wijziging Certificaat van Oorsprong Turkije

18 september 2020

Auto importeren uit Zwitserland?

12 september 2020