Wat is een ATR Certificaat?

Het ATR Certificaat is het document wat de herkomst van een product aantoont. Het ATR certificaat wordt opgemaakt om gedeeltelijke of volledige vrijstelling te krijgen op de invoerrechten voor zendingen die naar Turkije geëxporteerd worden. met het ATR Certificaat kunt u dus veel geld besparen.

Wanneer kan ik een ATR Certificaat aanvragen?

Om een ATR Certificaat te kunnen aanvragen moet de herkomst van de goederen Europees zijn. LET OP, de goederen mogen bij het ATR-Certificaat dus ook buiten de Europese Unie zijn geproduceerd. Als de goederen zich in Europa in het vrije verkeer zijn kan u het ATR-document aanvragen. in tegenstelling tot het EUR.1 Certificaat kunt u dus ook het ATR Certificaat aanvragen als de goederen buiten de Europese Unie zijn geproduceerd.

Door wie wordt een ATR Certificaat goedgekeurd?

Het ATR-document kan door iedereen worden opgemaakt zonder vergunning. Meestal wordt het ATR Certificaat opgemaakt door een Douane-Expediteur zoals AH Customs. een Douane-expediteur weet precies hoe een ATR Certificaat moet worden ingevuld. Het ATR Certificaat moet nog wel in Nederland worden afgestempeld door de douane voordat hij met de zending mee kan naar de douane. De douane stempelt het ATR Certificaat af in combinatie met een uitvoerdocument. Zodra u dus het ATR certificaat aanvraagt, moet u ook hier ook het uitvoerdocument bij laten opmaken. AH Customs kan uw ATR en uitvoerdocument opmaken, ook kunnen wij het ATR certificaat bij de douane laten afstempelen en het originele exemplaar naar u opsturen per E-mail.

Hoe kom ik aan een ATR Certificaat ?

Een ATR Certificaat wordt meestal op gemaakt door een Douane-expediteur, maar deze kunt u ook zelf opmaken als u blanco formulieren heeft. Als Douane-expediteur AH Customs uw ATR Certificaat opmaakt en AH Customs moet deze ook laten afstempelen bij de douane, dan moet AH Customs ook het uitvoerdocument voor u opmaken.

Welke bescheiden heb ik nodig om een ATR Certificaat aan te vragen?

  • Om het ATR Certificaat  aan te vragen heeft u de factuur en/of paklijst nodig van de zending die u verstuurt.
  • Een ATR Certificaat moet worden afgestempeld bij de douane. AH customs kan dit ook verzorgen in combinatie met de opmaak van het uitvoerdocument.
Hieronder ziet u een voorbeeld van het ATR Certificaat:

Legalisatie

Wanneer uw factuur en/ of paklijst is gelegaliseerd, geeft dat extra rechtszekerheid in het internationale handelsverkeer. De KvK legaliseert het document dat u aanlevert. Hierdoor weet de ontvanger dat uw handtekening rechtsgeldig is. Vaak wordt een legalisatie in combinatie met een Certificaat van Oorsprong aangevraagd. Informeer bij AH Customs of legalisatie aan te raden is voor uw aanvraag.

Oorsprong of herkomst?

Er is vaak verwarring over de begrippen oorsprong of herkomst.De oorsprong van de goederen ligt in het land waar de producten gemaakt zijn. De herkomst van goederen is afhankelijk van het land waar de producten vandaan komen voorafgaand aan de invoer. Importeert u bijvoorbeeld een in Amerika geproduceerde Auto, vanuit Canada? Dan is de oorsprong van de auto Amerika, maar de herkomst Canada.

Referenties

Export met EUR1 Certificaat

11 december2020

Wijziging Certificaat van Oorsprong Turkije

18 september 2020

Auto importeren uit Zwitserland?

12 september 2020