Wat is een EUR.1 Certificaat (EUR1)?

Het EUR1. Certificaat toont de oorsprong van een product aan. Het EUR.1 wordt vaak opgemaakt om gedeeltelijke of volledige vrijstelling te krijgen op de invoerrechten in het land van bestemming. Met een EUR.1 kunt u dus veel geld besparen.

Wanneer kan ik een EUR.1 Certificaat aanvragen?

Om een EUR.1 te kunnen aanvragen moeten de goederen binnen de Europese Unie zijn geproduceerd. Doormiddel van een Leveranciersverklaring van Preferentiële Oorsprong kunt u een EUR.1 aanvragen, als u de goederen zelf geproduceerd heeft kunt u doormiddel van het overleggen van het productieproces aan de KvK aantonen dat uw product binnen de EU geproduceerd zijn.

Door wie wordt een EUR1 Certificaat (EUR1) goedgekeurd?

Het EUR.1 Certificaat wordt goedgekeurd door de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel controleert aan de hand van de aangeleverde bescheiden of de Oorsprong van het product juist is. En de goederen binnen de Europese Unie zijn geproduceerd. Als dit kan worden aangetoond met de bescheiden die u aanlevert wordt het EUR.1 goedgekeurd. Om een EUR1 Certificaat in te dienen bij de Kamer van Koophandel moet u of de douane expediteur goedgekeurde software hebben. Waarmee kan worden gecommuniceerd met de Kamer van Koophandel.

Hoe kom ik aan een EUR.1 Certificaat ?

Het EUR.1 Certificaat wordt opgemaakt door een bedrijf die software heeft om een EUR.1 op te maken. AH Customs heeft deze software en kan uw EUR1 Certificaat opmaken. Wanneer u veel EUR.1 Certificaten nodig heeft is het aan te raden om deze software hiervoor zelf in huis te nemen. AH Customs heeft hiervoor gebruiksvriendelijke software laten ontwikkelen waarmee u eenvoudig rechtstreeks bij de Kamer van Koophandel een EUR.1 Certificaat kunt aanvragen. Klik hier om verder te gaan na de aanvraagpagina van het Eur.1 Certificaat, of onze softwarepagina "Oorsprongsdocumenten" om onze software te bekijken waarmee u eenvoudig een Eur.1 kunt aanvragen bij de Kamer van Koophandel.

Welke bescheiden heb ik nodig om een EUR.1 Certificaat aan te vragen?

  • Om het EUR.1 aan te vragen heeft u allereerst een factuur en/of paklijst nodig van de zending die u verstuurt.
  • Als u de goederen zelf geproduceerd heeft, moet u een schriftelijke weergave geven van het productieproces, deze moet u indienen bij de Kamer van Koophandel.
  • Als u handelaar bent en u koopt de goederen binnen de EU, dan kan een Leveranciersverklaring van Prefentiële oorsprong voldoende zijn.
  • Als u handelaar bent en u koopt de goederen buiten de EU, kunt u geen EUR.1 aanvragen, om een EUR.1 te kunnen aanvragen moeten de goederen binnen de EU geproduceerd zijn.

Wilt u weten naar welke landen een EUR.1 Certificaat vermindering of vrijstelling kan opleveren?

Hieronder ziet u een voorbeeld van het EUR.1 Certificaat:

Legalisatie

Wanneer uw factuur en/ of paklijst is gelegaliseerd, geeft dat extra rechtszekerheid in het internationale handelsverkeer. De KvK legaliseert het document dat u aanlevert. Hierdoor weet de ontvanger dat uw handtekening rechtsgeldig is. Vaak wordt een legalisatie in combinatie met een Certificaat van Oorsprong aangevraagd. Informeer bij AH Customs of legalisatie aan te raden is voor uw aanvraag.

Oorsprong of herkomst?

Er is vaak verwarring over de begrippen oorsprong of herkomst.De oorsprong van de goederen ligt in het land waar de producten gemaakt zijn. De herkomst van goederen is afhankelijk van het land waar de producten vandaan komen voorafgaand aan de invoer. Importeert u bijvoorbeeld een in Amerika geproduceerde Auto, vanuit Canada? Dan is de oorsprong van de auto Amerika, maar de herkomst Canada.

Referenties

Export met EUR1 Certificaat

11 december2020

Wijziging Certificaat van Oorsprong Turkije

18 september 2020

Auto importeren uit Zwitserland?

12 september 2020